Đăng ký tham gia lớp học cùng Kao Sports:

Họ và tên học viên:
Năm sinh:
Giới tính:
NamNữ
Tên phụ huynh:
Số điện thoại:
Địa chỉ mail:
Quận:
Ý kiến thắc mắc của anh/chị:

Thông tin liên hệ:

Bóng rổ trẻ em Kaosports

Hotline 1: 097 244 0599

Hotline 2: 04 22 633 336

Email: email@gmail.com

Facebook: https://facebook.com/bongrokaosports

Instagram: https://instagram.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEyFE51YZfES4w6BbfiiQzg

 • Bài viết mới

 • Đăng Ký Trải Nghiệm Cùng KaoSports

  Họ và tên học viên:
  Năm sinh:
  Giới tính:
  NamNữ
  Tên phụ huynh:
  Số điện thoại:
  Địa chỉ mail:
  Quận:
  Ý kiến thắc mắc của anh/chị: