Những đặc điểm về giảng dạy – Huấn luyện Bóng Rổ cho học sinh THCS

1. Những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng vận động của học sinh THCS

Trong quá trình giảng dạy – huấn luyện bóng rổ cho học sinh THCS cần phải xuất phát trước hết từ những đặc điểm sinh lý của cơ thể đang phát triển và từ sự tương ứng của những nhiệm vụ huấn luyện với những nét đặc điểm ấy. cần phải quan tâm đến những yếu tố sau:

* Cơ thể của trẻ em thay đổi theo lứa tuổi.

Những thay đổi đó không chỉ mang tính chất khối lượng (chiều cao, cân nặng…) mà còn mang tính chất lượng. Bởi vậy không nên đưa ra cho các em những yêu cầu như đối với người lớn sau khi giảm một cách máy móc các yêu cầu đó theo tỷ lệ với độ tuổi các em.

* Sự phát triển của cơ thể trẻ em diễn ra liên tục nhưng không đồng đều.

Những thay đổi cơ bản xảy ra trong những thời kỳ nhất định (tăng chiều cao, khối lượng cơ bắp, phát triển các cơ quan và hệ thống của cơ thể; tuy nhiên trong các lứa tuổi khác nhau sự phát triển đó không giống nhau về nhịp độ cũng như về đặc điểm của các quá trình trao đổi chất).

VD: Giai đoạn dậy thì ở các em gái sớm hơn các em trai ở lứa tuổi 11- 13 tuổi.Các em gái trội hơn các em trai về chiều cao và cân nặng. Sức mạnh cơ bắp tăng mạnh ở các em trai lúc 13- 14 tuổi, còn ở các em gái là lúc 11- 13 tuổi.

* Nhịp độ phát triển các tố chất thể lực và các nàng lực khác của trẻ em ứng với từng giai đoạn nhất định.

Kết quả là tạo nên những tiền đề thuận lợi hơn để phát triển các tố chất thể lực nhất định và các năng lực khác.

VD: Sức nhanh phản xạ được phát triển tích cực đến năm 15 tuổi, tốc độ tối đa tăng mạnh nhất ở lứa tuổi 13- 14 tuổi. Bật cao đạt kết quả lớn nhất ở các em trai 10- 15 tuổi, sau đó bật cao giữ ở mức độ ổn định, còn các em gái sau 13 tuổi khả năng bất cao có khi không phải ổn định mà còn giảm sút.

* Ở các môn vận động khác nhau, chỉ số thể lực của các em gái và trai cũng không giống nhau tùy thuộc vào nhóm tuổi.

Bởi vậy cần phải chú ý đến những tiền đề do sự phát triển theo lứa tuổi tạo nên.

* Cần nhớ rằng mỗi cơ thể phát triển một cách cá biệt.

Ngoài lứa tuổi khi sinh, cần phải quan tâm đến lứa tuổi sinh học là cái thể hiện tiêu biểu được mức độ phát triển thể lực, các khả năng vận động, mức độ dậy thì… tuổi khai sinh có thể không trùng với tuổi sinh học.

2. Đặc thù sinh lý lứa tuổi học sinh THCS

Sự phát triển thể chất cho lứa tuổi học sinh THCS không có nghĩa là sự tăng lên về chiều dài mà đồng thời còn là sự tăng lên về khối lượng của tổ chức, sự phát triển riêng biệt của từng cơ quan hoặc hệ thống cơ quan, sự trưởng thành của các chức năng thể chất, tinh thần và sự cá biệt hóa.

Ở lứa tuổi học sinh THCS hệ thống tim mạch tiếp tục phát triển không ngừng trong đó tập luyện thể thao tạo nên một ảnh hưởng kích thích cơ bản. Thể tích tim tăng lên đều đặn giữa 10- 14 tuổi, trong đó ở nữ sự trưởng thành trung bình lớn hơn. Khả năng hấp thụ oxy cũng phát triển tương tự phù hợp với lứa tuổi. Huyết áp cũng tăng liên tục cùng với sự tăng lên của lứa tuổi. Nhìn chung, trong giai đoạn của lứa tuổi này có thể thấy rõ sự tiếp tục ’’kinh tế hóa” hệ thống tim mạch.

Hệ thống hô hấp có quan hệ chặt chẽ với hệ thống tim mạch cũng được phát triển song song. Lượng thông khí phổi và thể tích thở vào được tăng cường nhờ sự phát triển của lồng ngực và phát triển sức mạnh của các cơ hô hấp.

Việc trao đổi chất còn chưa có khả năng tổng hợp được đầy đủ các nguồn năng lượng thiếu oxy nên năng lượng được sản sinh chủ yếu nhờ sự trao đổi đủ oxy. Do đó, các lượng vận động thể thao có cường độ cao cơ thể trẻ em nhanh mệt mỏi.

Sự phát triển của hệ thống thần kinh trung ương diễn ra với tốc độ nhanh chóng đến mức về cơ bản nó được kết thúc trước khi vào tuổi trưởng thành. Sự hoàn thiện hệ thần kinh thể hiện ở sự tiếp tục củng cố khả năng phối hợp vận động, hoàn thiện việc xử lý kích thích và hoàn thiện khả năng phản ứng. Ngoài ra tốc độ động tác cũng tăng liên tục.

Khả năng thích ứng và khả năng chịu đựng lượng vận động của lứa tuổi học sinh THCS cho thấy rõ sự khác nhau về hình thái và chức năng giữa người có tham gia tập luyện và không tham gia tập luyện, sự khác nhau này thể hiện ở hệ thống tim mạch thông qua mức độ phát triển của thể tích tâm thu, lưu lượng phút cũng như thể tích tim. Nhịp tim khi yên tĩnh thông thường là giảm xuống theo sự tăng lên của lứa tuổi, ở trẻ em có tập luyện còn nắm rõ rệt dưới phạm vi tuổi sinh học. Sự thay đổi điều hòa vòng tuần hoàn- chủ yếu thông qua nhịp tim bằng việc điều hòa thể tích tâm thu, ở trẻ em có tập luyện được tăng nhanh. Khả năng hấp thụ oxy tối đa, một chỉ tiêu cơ bản của năng lực thể thao đều được tăng lên rõ ràng ở các em có tập luyện. Ờ hệ hô hấp cũng cho thấy rõ những hiện tượng thích ứng đặc trưng.

Với sự trưởng thành nhanh của hệ thống thần kinh trung ương thông qua việc hướng dẫn sư phạm có mục đích của quá trình huấn luyện không những có tố chất thể lực, khả năng phối hợp vận động mà nhận thức về tình cảm, đạo đức và tinh thần của trẻ em cũng được hoàn thiện, nó thể hiện ở trạng thái sẵn sàng lập thành tích và mục đích được nâng cao một cách rõ rệt. Thông qua sự hoàn thiện không ngừng khả năng phối hợp vận động mà năng lực thu nhận thông tin, năng lực điều khiển cũng như năng lực định hướng được củng cố.

3. Đặc điểm về tâm lý lứa tuổi

Ờ lứa tuổi học sinh THCS đã có sự phân biệt rõ nét các chức năng tâm lý của trẻ em, nó dẫn đến sự phát triển rộng rãi các phẩm chất của nhân cách. Các em có thể dễ dàng tập trung vào một nhiệm vụ nhất định trong một khoảng thời gian dài. Các em tìm kiếm các mối quan hệ có tính quy luật và khái quát hóa, phát triển một hoạt tính tinh thần lớn hơn và thể hiện một sự khác biệt rõ ràng về cấu trúc của các hứng thú chủ yếu đối với các đối tượng cụ thể.

Trẻ em thỏa mãn khát vọng hiểu biết của chúng bằng các câu chuyện phiêu lưu, mạo hiểm mà trong đó những hành động của những nhân vật anh hùng đã gây cho các em những ấn tượng mạnh mẽ, các phẩm chất và sự phân biệt các động cơ hành động chưa rồ ràng, vốn khái niệm về cơ bản được mở rộng. Trình độ của các quá trình tư duy phát triển rõ nét từ tư duy trực quan sang tư duy khái niệm logic với trình độ trừu tượng hóa cao hơn.

Trẻ em có năng lực trí nhớ tuyệt diệu, vì sự ghi nhớ máy móc ngày càng được bổ sung bằng những biểu tượng và tái hiện với logic hoàn chỉnh. Tình cảm của các em lạc quan, công bằng và luôn thể hiện tính cách sinh động vô tư. Dấu hiệu của những biến đổi dậy thì được bắt đầu với sự thay thế tính vô tư và hồn nhiên bằng thái độ và tình cảm luôn thay đổi, mất cân bằng về tâm lý. Vói những sự thay đổi đó đã kết thúc một giai đoạn trong quá trình phát triển nhân cách, trong đó trẻ em không chỉ đạt được một trình độ cao hơn về mặt tinh thần và xã hội mà ngược lại về mặt tình cảm và ý chí cũng đạt được một chất lượng mới cao hơn.

4. Đặc điểm về sự phát triển vận động

Trong lứa tuổi học sinh THCS các hình thức vận động đơn giản được hình thành ngay, có nghĩa là sau khi nghe giải thích và xem làm mẫu phù hợp cũng như sau một số ít lần làm thử và sửa chữa là đã được hình thành ở mức độ ban đầu (thô sơ). Ngoài ra trong giai đoạn này xuất hiện một sự hứng thú rất lớn đối với hoạt động thể thao, một trạng thái sẵn sàng lập thành tích, sẵn sàng học tập, tinh thần tích cực lạc quan, thái độ vô tư hoặc dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ vận động cũng như sự phát triển không ngừng các năng lực xử lý thông tin và ý thức tự giác trong học tập (VD: Trong khi nghe những chỉ dẫn về động tác, trong khi sửa chữa sai lầm). Ngược lại tính chất vui nhộn (sinh động) thể hiện trong các bài tập lại là yêu cầu đặt ra đối với giờ học thể thao và giờ huấn luyện thể thao. Các cm ở lứa tuổi này muốn được đóng góp chút ít, muốn được chịu đựng và muốn được yêu cầu. Bối vậy trong các giờ học thể thao, các giờ tập luyện thể thao không thể bỏ qua nhiệm vụ phát triển các tố chất thể lực, đặc biệt là việc hoàn thiện một cách có trọng điểm năng lực phối hợp vận động và kỹ thuật thể thao.

Đã có thể nâng cao lượng vận động tập luyện nhằm phát triển các tố chất thể lực- tất nhiên là cần tăng một cách từ từ các yêu cầu của lượng vận động. Tuy vậy chỉ được phép đặt ra các yêu cầu thi đấu chuyên môn trong các môn thể thao mang tính sức bền, tốc độ nếu việc chuẩn bị được tiến hành một cách tỉ mỉ. Việc tổ chức huấn luyện sức mạnh phải toàn diện. Các bài tập có sự đối kháng của đồng đội, các bài tập với các dụng cụ, các bài tập khắc phục trọng lượng riêng của cơ thể cũng các bài tập nhảy, đẩy, ném là các bài tập có lợi nhất. Ở lứa tuổi này cần phải áp dụng các biện pháp tập luyện cho phù hợp để tránh xảy ra các hiện tượng quá sức và chấn thương.

Hãy Học Bóng rổ cùng trung tâm dạy bóng rổ trẻ em Kaosports

Trung tâm dạy học bóng rổ cho trẻ em ở Hà Nội – Kaosports chuyên nhận đào tạo bóng rổ cho các bé từ 6 – 14 tuổi. Hãy để con em bạn được chắp cánh ước mơ cùng Kaosports “Gieo niềm tin gặt thành công”. Dưới đây là 15 cụm đào tạo của trung tâm Kaosports trên khắp địa bàn Hà Nội.

1: Lớp học bóng rổ ở quận Cầu Giấy
+ a. Cơ sở Đại học Ngoại Ngữ: Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Everest: Cuối Ngõ 106 – Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

2: Lớp học bóng rổ ở quận Ba Đình
+ a. Cơ sở Vạn Bảo: Khu thể thao Ngoại Giao Đoàn, số 73 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

3: Lớp học bóng rổ ở quận Đống Đa
+ a. Cơ sở Bách Khoa: Sân Vận Động Bách Khoa, ngã 4 Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị, Đống Đa, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Đại học Y: Sân bóng KTX Đại học Y, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

4: Lớp học bóng rổ ở quận Hai Bà Trưng
+ a. Cơ sở Times city: Trường tiểu học Vinschool, times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Đại La: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc 44 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5: Lớp học bóng rổ ở quận Tây Hồ
+ a. Cơ sở Thụy Khuê: Trường THCS Chu Văn An 17 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

6: Lớp học bóng rổ ở quận Hoàn Kiếm
+ a. Cơ sở Việt – Đức: 47 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7: Lớp học bóng rổ ở quận Long Biên
+ a. Cơ sở Long Biên: Địa chỉ: Trung tâm TDTT Quận Long Biên – KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

8: Lớp học bóng rổ ở quận Thanh Xuân
+ a. Cơ sở Phòng Không Không Quân: Nhà thi đấu Phòng Không Không Quân, đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân.
+ b. Cơ sở Hà Nội – Ams: Trường HN – Ams, Số 1 Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội.
+ c. Cơ sở tiểu học Ngôi Sao: Lô T1 khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính (đằng sau tòa nhà N3B đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

9: Lớp học bóng rổ ở quận Hà Đông
+ a. Cơ sở Hà Đông: 182 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

 • Fanpage

 • Bài viết mới

 • Đăng Ký Trải Nghiệm Cùng KaoSports

  Họ và tên học viên:
  Năm sinh:
  Giới tính:
  NamNữ
  Tên phụ huynh:
  Số điện thoại:
  Địa chỉ mail:
  Quận:
  Ý kiến thắc mắc của anh/chị: