Phương pháp giảng dạy chiến thuật Bóng Rổ

Chiến thuật bóng rổ bao gồm hai mặt là tấn công và phòng thủ. Tấn công và phòng thủ là hai mặt mâu thuẫn, đối lập nhau, chi phối lẫn nhau, song song tồn Lại, luôn luôn chuyển hóa thúc đẩy nhau cùng phát triển. Vì vậy khi giảng dạy phải chú ý đến mối quan hệ giữa tấn công và phòng thủ. Đối với người mới học chiến thuật, thì chiến thuật tấn công phải đi trước một bước. Trên cơ sở nắm được kỹ thuật, đường phối hợp, thời gian và thời cơ phối hợp lúc đối mới cho tấn công kết hợp cùng phòng thủ tập luyện.

– Phải lấy việc giảng dạy các kỹ thuật tấn công và phòng thủ của cá nhân, phối hợp tấn công và phòng thủ của nhóm làm cơ sở.

– Phải lấy chiến thuật cơ bản, thực dụng làm nội dung chính để dẫn dắt các chiến thuật khác.

– Xây dựng phong cách của đồng đội và cá nhân .

– Kế hoạch huấn luyện chiến thuật được đặt ra dựa trên các căn cứ sau:

+ Đặc điểm của đội mình.

+ Trình độ kỹ thuật, thể lực, trình độ và ý thức phối hợp chiến thuật hiện có của đội và các cầu thủ.

+ Đặc điểm sở trường, những chỗ yếu và hạn chế của toàn đội, của cá nhân cầu thủ.

+ Tình hình, tính chất của các cuộc thi đấu và các đấu thủ sẽ thi đấu với mình.

Phương pháp giảng dạy – huấn luyện chiến thuật tấn công nhanh

1. Phương pháp giảng dạy – huấn luyện

– Tập giai đoạn kết thúc tấn công nhanh: 2 tấn công 1 phòng thủ, 3 tấn công 2 phòng thủ. Từ không phòng thủ, đến có người phòng thủ từ tiêu cực đến tích cực.

– Tập giai đoạn phát động tấn công nhanh:

+ Tập cướp bóng dưới rổ và tập chuyền quả thứ 1 (quả chuyền 1).

+ Tập di động bước chéo ra vị trí tiếp ứng quả chuyển 1 và quả chuyền 2.

+ Tập di động bắt quả chuyền 2.

+ Tập phối hợp thời cơ của quả chuyền 1 và chuyên 2 (từ không, tới có người phòng thủ). Tập tư thế phòng thủ khi cướp được bóng dưới rổ phát động tấn công nhanh.

– Phối hợp 5 người ở giai đoạn đẩy tiến.

– Kết hợp cả ba giai đoạn tấn công nhanh(từ không có người đến có người phòng thủ).

-Thi đấu, kết hợp bổ sung những thiếu sót của chiến thuật tấn công nhanh.

2. Các hình thức tập luyện

– Chia làm hai nhóm như (hình 108) phối hợp 2 đánh 1 kết thúc ném rổ.

– Phối hợp 3 đánh 2 (hình 109), phải luôn luôn giữ được đội hình tam giác, phối hợp sao cho người ném rổ không bị đối phương kèm.

– phối hợp 2 đánh 2 (hình 110).

– Bố trí đội hình như (hình 111) tập phát động. Huấn luyện viên ném bóng bật bảng, người tập phải phán đoán cướp bóng và chuyển lên vị trí tiếp ứng, sau đó di chuyển nhanh lên và nhận bóng và dẫn bóng về cuối hàng.

– Tập cách di chuyển đến vị trí tiếp ứng: Đứng thành dọc ở tư thế chuẩn bị mặt quay về rổ đối phương. Một người ở dưới rổ cầm bóng ném bóng bật bảng rồi nhảy lên bắt bóng, khi thấy người đó chạm bóng thì hai người đầu hàng dùng bước chéo di chuyển ra vị trí tiếp ứng. Sau khi nhận quả chuyển 1 thì thực hiện quả chuyển 2, sau đó xuất phát với tốc độ cao theo hướng *r’mg tròn giữa sân. rồi lỏng về cuối hàng (hình 112).

– Tập phối hợp đẩy tiến bằng chuyền bóng: Tập luyện theo nhóm 3 người. Số 4 cướp bóng dưới rổ chuyền bóng cho số 6 ở vị trí tiếp ứng, số di chuyển nhận qua chuyển 2. Sau đó S(V 4,6 dùng tốc độ cao chạy lên sân trên. Khi thực hiện yêu cầu giữ vững đội hình tam giác (hình 113).

Tập phối hợp đẩy tiến bằng dẫn bóng: Tập luyện theo nhóm 3 tấn công 1 phòng thủ. Số 4 cướp bóng bật bảng, số 6 di chuyển nhận tiếp ứng quả chuyền 1 sau đó dẫn bóng với tốc độ cao lên sân trên. Số 6 có thể dẫn bóng thẳng lên rổ hoặc chuyền bóng cho số 4, 5 ném rổ (hinh 114).

Tập phối hợp đẩy tiến bằng chuyển bóng và dẫn: Tập luyện theo nhóm 3 tấn công 3 phòng thủ. Một đấu thủ ném bóng bật bảng, sau đó di chuyển vào kèm sát số 5 cướp bóng bật bảng. Số 5 dùng kỹ thuật dẫn bóng thoát qua người phòng thủ và chuyển cho số 6 ở vị trí tiếp ứng, lúc đó số 4 di chuyển nhận quả chuyền 2 sau đó dẫn bóng đột phá ném rổ hoặc chuyển cho số 5, số 6 ném rổ (hình 115).

– Sử dụng tập phối hợp tấn công nhanh cả đội năm người.

Phương pháp giảng dạy-huấn luyện chiến thuật tấn công qua trung phong

1. Phương pháp giảng dạy- huấn luyện

– Giới thiệu về chức năng và nhiệm vụ của từng vị trí, cách phối hợp.

– Phân thành từng nhóm nhỏ tập luyện các miếng phối hợp từ không tối có người phòng thủ.

– Trung phong tập di chuyển phối hợp với các vị trí một cách từ không tới có người phòng thủ.

– Phối hợp chuyền và ném rổ ở cự ly trung bình.

• Phối hợp trung phong với tiền phong yểm hộ ném rổ từ không tới có người phòng thủ.

– Phối hợp trung phong với hậu vệ đột phá ném rổ .

– Thi đấu kiểm tra để phát hiện và khắc phục những điểm còn tồn tại.

2. Các hình thức tập luyện

– Tập phối hợp giữa chuyển bóng và chạy chỗ nhận bóng (hình 116) vận động viên số 5 chuyển bóng cho trung phong số 4 rồi làm động tác giả qua bên người phòng thủ, sau đó thoát người nhận bóng ném rổ.

– Tập kết hợp chuyền bóng và chạy chỗ (hình 117).

– Phối hợp thoát người chéo: Số 6 chuyển bóng cho trung phong số 4 và cùng với số 5 đồng thời chạy qua trung phong sau khi đã làm động tác giả, một trong hai người nhận bóng ném rổ (hình 118).

■ Phối hợp cản người kép : trung phong số 6 có bóng chuyền bóng cho số 5, sau đó di chuyển đến cùng với số 4 yểm hộ cho số 5 dẫn bóng đột phá ném rổ (hình 119).

– Phối hợp yểm hộ trước sau: hậu vệ số 5 chuyền bóng cho tiền phong số 6, đồng thời trung phong số 4 di chuyển yểm hộ phía sau, số’ 6 chuyển bóng cho số 5 và yểm hộ phía trước cho hậu vệ số 5 đột phá ném rổ (hình 120).

– Trung phong các vị trí tấn công khác phối hợp đứng tại chỗ chắn người: Trung phong số 9 đứng chắn người phòng thủ,VĐV số 7 lợi dụng sự chắn đó để thoát phòng thủ đột nhập vào khu dưới rô nhận bóng (hình 121).

– Trung phong số 9 đứng làm trụ để những cầu thủ khác tiến vào nhận bóng ném rổ. Một tiền phong và một hậu vệ tiến vào nhận bóng (hình 122).

– Trung phong chắn đối phương cho đồng đội, trung phong số 9 đứng chắn đấu thủ để số 8 và số 7 tiến vào nhận bóng (hình 123).

Những đấu thủ bên ngoài chắn đấu thủ đối phương cho trung phong.

Số 4, 5, 6 tấn công chắn đối phương cho trung phong thoát đấu thủ phòng thủ. (hình 124, 125, 126).

Phương pháp giảng dạy – huấn luyện chiến thuật phòng thủ khu vực

1. Phương pháp giảng dạy huấn luyện

– Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí và cách phối hợp.

– Cá nhân kèm người và cách di chuyển.

– Một người phòng thủ 2, cự ly là 3- 4 m sau đó kéo dài cự ly.

– Hai người phòng thủ hai: Tập cách hỗ trợ phối hợp của 2 tiền phong.

– Hai người phòng thủ 3 người: hai người tấn công ỏ biên không được đột phá, người giữa đột phố để hai phòng thủ tập hỗ trợ nhau trong phòng thủ.

– Phối hợp giữa trung phong, tiền phong và hậu vệ.

– Ba phòng thủ 4: Chủ yếu tập cản đường đột phá, nếu tiền phong tấn công chuyển cánh, người phòng thủ phát hiện được thì thực hiện theo 3 cách:

+ Theo tới cùng.

+ Báo ngay cho người bên kia biết.

+ Theo sang tới rổ thì báo cho người bên kia đổi người kèm.

– Phối hợp 5 phòng thủ 5: Áp dụng các miếng chiến thuật đã tập.

– Thi đấu trên toàn sân: Chú ý khi mất bóng phải rút nhanh về khu dưới rổ để phòng thủ.

– Thi đấu kiểm tra để phát hiện những nhược điểm còn tồn tại, thi đấu với các đội từ yếu đến mạnh.

2. Các hình thức tập luyện

– Tập phòng thủ: 1 phòng thủ 2 (hình 127).

Số 8 tấn công dẫn bóng tiến về phía trước, số 4 phòng thủ dùng động tác giả cướp bóng buộc số 8 tấn công chuyền bóng cho số 4 tấn công. Sau đó số 4 phòng thủ dùng động tác phòng thủ nghiêng người kèm số 4 tấn công không để chuyền lại cho số 8 tấn công tạo nên thế một kèm một.

– Tập 2 phòng thủ 3 :

+ Hai người phòng thủ đứng thành hàng ngang (hình 128) cách phòng thủ này có sự phối hợp ở giữa và 2 bên tương đối chặt chẽ.

+ Hai người phòng thủ đứng trước sau (hình 129) cách phòng thủ này chủ yếu để ngăn chặn đối phương đột phá vào khu giữa buộc họ phải tấn công theo biên .

+ Hai người phòng thủ đứng chéo (hình 130) vừa phòng thủ ở giữa và phòng thủ ở biên.

– Tập phối hợp di chuyển đổi hướng (hình 131).

– Tập phối hợp phòng thủ khi đối phương yểm hộ (hình 132)

– Tập phối hợp kèm người khi đối phương thoát người chéo (hình 133).

– Tập phối hợp phòng thủ năm ngưòi trong các tình huống:

+ Khi bóng ở chính diện.

+ Khi bóng d biên ngang.

+ Khi bóng ở chếch 45°.

Phương pháp giảng dạy-Huấn luyện chiến thuật kèm người

1. Phương pháp giảng dạy-huấn luyện

– Phân công nhiệm vụ kèm người của từng vị trí.

– Tập luyện các kỹ thuật di chuyển khi phòng thủ, các kỹ thuật cướp phá bóng và cắt bóng.

– Kèm người khi có bóng:

+ Một kèm một, một người dẫn bóng một người phòng thủ, người phòng thủ kèm chặt không cho đối phương thoát ra.

+ Hai tấn công hai phòng thủ, sử dụng sự phối hợp phòng thủ đổi người, bù người, cắt bóng không cho đôi phương kết thúc ném rổ.

+ Thi đấu ba đấu ba toàn sân, 4 đánh 4 toàn sân, phòng thủ phải kém chặt toàn sân, sử dụng phối hợp cắt bóng kẹp người, như vậy sẽ có nhiều cơ hội bù người, đổi người, kẹp chặt đối phương.

– Thi đấu 5 đấu 5 toàn sân, đem những điều đã học được vận dụng vào thực tế thi đấu. Trong khi thi đấu yêu cầu đội tấn công dùng dẫn bóng, đột phá, yểm hộ chuyền xiết như vậy đối phòng thủ mới có cơ hội sử dụng đổi người, bù người, kẹp người, cắt bóng, phá bóng, đánh bóng…

2. Các hình thức tập luyện

– Tập kèm người không bóng: một chống một chạy theo hình ziczắc.

– Một kèm một trên toàn sân ( hình 134):

Cầu thủ tấn công có bóng dẫn bóng theo đường ziczắc dọc theo suốt chiều dài sân, người phòng thủ phải di chuyển và giữ cự ly thích hợp với chiều dài cánh tay của mình sao cho khi đuổi thẳng tay bàn tay phải chạm được vào cầu thủ tấn công.

– Một kèm một dẫn bóng, xuất phát từ giữa sân, sau đó kèm từ 3/ 4 sân.

– Tập di chuyển đổi hướng thay đổi vị trí phòng thủ khi bị đối phương che chắn (hình 135).

– Tập chuyển vị trí phòng thủ theo đường di chuyển của đối phương (hình 136).

– Tập chuyển vị trí phòng thủ theo đường di chuyển chéo của đối phương (hình 137) .

– Tập các phôi hợp yểm trợ lẫn nhau khi phòng thủ (hình 138).

– Tập phối hợp bù người trong phòng thủ (hình 139)

– Tập phối hợp khép cửa khi đối phương đột phá (hình 140).

– Tập một người ngăn chặn cùng phối hợp với 2, 3 người phòng thủ kèm người chặt ở trên toàn sân (hình 141, hình 142).

Hãy Học Bóng rổ cùng trung tâm dạy bóng rổ trẻ em Kaosports

Trung tâm dạy học bóng rổ cho trẻ em ở Hà Nội – Kaosports chuyên nhận đào tạo bóng rổ cho các bé từ 6 – 14 tuổi. Hãy để con em bạn được chắp cánh ước mơ cùng Kaosports “Gieo niềm tin gặt thành công”. Dưới đây là 15 cụm đào tạo của trung tâm Kaosports trên khắp địa bàn Hà Nội.

1: Lớp học bóng rổ ở quận Cầu Giấy
+ a. Cơ sở Đại học Ngoại Ngữ: Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Everest: Cuối Ngõ 106 – Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

2: Lớp học bóng rổ ở quận Ba Đình
+ a. Cơ sở Vạn Bảo: Khu thể thao Ngoại Giao Đoàn, số 73 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

3: Lớp học bóng rổ ở quận Đống Đa
+ a. Cơ sở Bách Khoa: Sân Vận Động Bách Khoa, ngã 4 Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị, Đống Đa, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Đại học Y: Sân bóng KTX Đại học Y, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

4: Lớp học bóng rổ ở quận Hai Bà Trưng
+ a. Cơ sở Times city: Trường tiểu học Vinschool, times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ b. Cơ sở Đại La: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc 44 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5: Lớp học bóng rổ ở quận Tây Hồ
+ a. Cơ sở Thụy Khuê: Trường THCS Chu Văn An 17 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

6: Lớp học bóng rổ ở quận Hoàn Kiếm
+ a. Cơ sở Việt – Đức: 47 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7: Lớp học bóng rổ ở quận Long Biên
+ a. Cơ sở Long Biên: Địa chỉ: Trung tâm TDTT Quận Long Biên – KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

8: Lớp học bóng rổ ở quận Thanh Xuân
+ a. Cơ sở Phòng Không Không Quân: Nhà thi đấu Phòng Không Không Quân, đường Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân.
+ b. Cơ sở Hà Nội – Ams: Trường HN – Ams, Số 1 Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội.
+ c. Cơ sở tiểu học Ngôi Sao: Lô T1 khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính (đằng sau tòa nhà N3B đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

9: Lớp học bóng rổ ở quận Hà Đông
+ a. Cơ sở Hà Đông: 182 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

 • Fanpage

 • Bài viết mới

 • Đăng Ký Trải Nghiệm Cùng KaoSports

  Họ và tên học viên:
  Năm sinh:
  Giới tính:
  NamNữ
  Tên phụ huynh:
  Số điện thoại:
  Địa chỉ mail:
  Quận:
  Ý kiến thắc mắc của anh/chị: